3-11-2022
Emballageregler - hvis du vil sælge til tyske kunder
Tysklands befolkning er 15 gange større end den danske og er derfor et attraktivt nærmarked. Hvis du går med tanker om at begynde at sælge dine varer til tyske forbrugere, skal du være opmærksom på de gældende emballageregler - det udvidede producentansvar.
Emballageregler - hvis du vil sælge til tyske kunder

Udvidet producentansvar 

I EU er der vedtaget en lov omkring producentansvar, som er lavet for at lægge ansvaret for det affald, som skabes fra emballage over på producenten. Producenten henviser, i forbindelse med denne lov, til den virksomheder, som giver forbrugeren emballagen i hånden, og ikke til den virksomhed, der oprindeligt har produceret emballagen. Loven kommer til at gælde i hele EU og er allerede trådt i kraft i mange EU-lande, f.eks. Tyskland. Loven træder senest i kraft i Danmark d. 31. december 2024. Loven giver de enkelte medlemslande betydelig frihed i den konkrete udformning af producentansvaret - hvordan producenten (afsenderen af varen) skal betale for den affald, som emballagen genererer. 


LUCID - Det centrale emballage register

LUCID kaldes også "Zentrale Stelle Verpackungsregister" (ZSVR) eller på engelsk "Central Agency Packaging Register". LUCID er det tyske emballageregister, hvor alle som sender varer til Tyskland skal registrere sig, uanset om man sender varer i en emballage eller ej. Når man registrerer sig, er det om at holde tungen lige i munden, for der er flere typer registrering. Du kan registrere, at du kun sender transportemballage til virksomheder, f.eks. kun på paller - og da det så ikke er dig, der giver emballagen i hånden til en forbruger, vil den virksomhed du sender pallen til, bære ansvaret for emballagen. I så fald behøver du ikke gøre andet, end at registrere dig korrekt i LUCID. Det er din kunde, modtageren af pallen, som giver forbrugeren emballagen i hånden - og dermed din kunde som er ansvarlig for betaling til DUAL-systemet.

Hvis du sender varer til private forbrugere, f.eks. hvis du sender tøj i en papkasse eller pose - så skal du registrere dig anderledes. Det er ikke kun den emballage, du sender varen i, men også den emballage din vare er pakket i. Så sender du f.eks. strømper i en sampak, som fra din leverandør er pakket i en papæske, så er det det både denne papæske og den emballage, som du sender strømperne til kunden i, som du skal registrere. Bruger du kassefyld, skal dette også registreres. Eksempel: Hos Jakodan sender vi ofte varer som har en yderbeskyttelse, det kunne f.eks. være en rulle gavebånd med et tyndt lag plast omkring, som vi sender i en papkasse. Her skal altså både papkassen, pakkefyld og den tynde plast der skal registreres, men ikke selve varen (gavebåndet).
Du kan læse mere og registrere dig her: https://www.verpackungsregister.org/en


DUAL

Når du er registreret korrekt i LUCID, skal du dernæst indberette til DUAL systemet "Duale System Dseutschland GmbH", hvis du sender varer direkte til private forbrugere. DUAL systemet er en form for affaldsordning som sørge for at indsamle, bortskaffelse og genanvende emballage. Enhver virksomhed, som sætter emballage i omløb, er juridisk forpligtet til at deltage i dette dobbelte system ved at betale et licensgebyr. Gebyrets størrelse er afhængigt af affaldets art og mængde. Der findes i Tyskland 12 forskellige DUAL systemer. Du kan selv bestemme hvilket DUAL system, du vælger. I DUAL systemet skal du oplyse hvilket materiale din emballage er lavet af og indberette den samlede vægt. Emballagen er opdelt i 8 forskellige materialetyper:


- Glas

- Papir

- Metaller med indhold af jern (ferrous metals)

- Aluminium

- Drikkevarekartoner

- Komposit emballage (blandende materialer - f.eks. både papir og plast)

- Plastik

- Andre materialer


Emballage og elementer som sidder godt fast i emballagen (ikke kan separeres fra resten af emballagen) og som udgør mindre af emballagens samlede vægt, skal registreres som hoved-emballagens materialetype. Det betyder, at hvis du f.eks. sender en plastpose som vejer 100 gram med en pakkelabel på som vejer 4 gram, så skal hele emballagen registreres som plast, altså 104 gram i alt. Når du oplyser til DUAL hvor mange kilo papir, plast osv., som du har eksporteret til Tyskland, får du en opkrævning baseret på vægt og materiale. Den indberetning du laver, skal selvfølgelig stemme overens med det du har indberettet til LUCID. Alt efter hvilken kontrakt, du laver og hvilket DUAL system du vælger, kan du vælge at betale månedligt, kvartalsvist eller årligt.


Tal med en revisor

Der er ingen regler uden undtagelser. Der findes en række afvigelser fra ovenstående alt efter hvilket produkt, du sender og mængden. Derfor anbefaler vi, at du kontakter en revisor og beder vedkommende tjekke, at du har forstået reglerne korrekt. Din revisor vil også kunne oplyse dig om, om dine produkter og den mængde, du sender, på nogen måde kan undtages for reglerne.


Bonusinfo - Tjek lige OSS (One Stop Shop)

Hvis du nu er slået lidt ud over al den information og at du får en regning for emballageforbruget, så kan vi trøste dig med, at du til gengæld har mulighed for at nøjes med at pålægge faktura til din kunde 19 % tysk moms i stedet for dansk moms. Læs mere om disse regler på SKATs hjemmeside.