05:23 29-7-2021
6 Tips til en bæredygtig virksomhed
Fokus på bæredygtighed er ikke blot en nødvendighed af miljømæssige årsager, men i også i højere grad et krav fra de nye forbruger.
Jakodan
Ifølge en undersøgelse fra Landbrug & Fødevarer, bekymrer mere en halvdelen af danskerne sig om ophobning af affald 66 % tænker i ”nogen” eller ”høj” grad over bæredygtighed.*

Vil din virksomhed være mere miljøbevidst og bæredygtig? Her får du 6 tips til hvordan du kommer i gang.
Jakodan
Jakodan
Jakodan
Lav en liste over dit forbrug af emballage og engangsartikler
Uden at tænke over det bruger vi en hel masse papir og plast i løbet af dagen, som bliver smidt i skraldespanden. Har i installeret håndtørrer på kontorets toilet eller bruger i papir til at tørre hænder i? Printer i alle ordrer ud på papir fremfor at bruge håndscannere på lageret? Har kaffemaskinen engangskopper og skriver i indkøbsordrer ud i papirform, fremfor at gemme dem på serveren?

Når du først går i gang med listen vil du opdage, at der er mange steps som kan forenkles… Og det vil ikke bare gavne virksomhedens bæredygtige profil, men måske du også kan finde metoder, som gavner virksomhedens økonomi og struktur.


Sorter dit affald
En stor del af den bæredygtige tankegang er, at man skal forsøge at undgå for meget affald – Og at det affald man skaber, skal genanvendes så vidt muligt. Måske har i rester af materialer, som en anden virksomhed kunne anvende, fremfor at bortskaffe det? Som virksomhed er der faktisk krav fra miljøstyrelsen om, at man skal sortere sit affald**. Ved affaldssortering kan de udsmidte materialer genanvendes og indgå i en cyklus. Tal med jeres renoveringsfirma om mulighederne for affaldssortering.
 

Minimer dit forbrug af forsendelsesemballage
Emballage udgør en stor del af affaldet i Danmark og du kan med fordel se nærmere på, om det er muligt, at bruge mindre emballager i din virksomhed. Sender i f.eks. ofte papkasser som kun er halvt fyldte med masser af kassefyld, fremfor at bruge en papkasse som passer i størrelsen? . Når man transporterer varerne er det ligeledes vigtigt, at emballagen fylder så lidt som muligt. På den måde kan man reducere antallet af lastbiler på vejene og derved mindske CO2 udslippet. Vi har mange smarte emballaeløsninger som kan reducere dit emballageforbrug, blandt andet papkasser som kan justeres i højden, så man ikke ”sender luft”. Ring eller skriv til os, hvis du gerne vil høre mere om, hvordan du bedst kan minimere dit affaldsforbrug.

VÆGL DET BÆREDYGTIG ALTERNATIV

Brug materialer som kan genanvendes
Emballage laves i mange forskellige materialer og der findes emballage til forsendelse i både papir og plast. Men plast er ikke bare plast – Der findes mange forskellige plasttyper! Nogle former for plastik forurener mere end andre, f.eks. er PVC ofte udskældt da nogle, ældre, former for pvc udleder farlige emissioner når det forbrændes på forbrændingsanlægget. Undersøg om din emballage kan genanvendes når forbrugeren affaldssortere i deres hjem og gør det tydeligt for modtageren, hvordan de skal sortere emballagen.


Brug materialer fra lokal produktion
CO2 udslip er en af de store miljøsyndere og det er egentligt ganske simpelt – Jo mindre transport, jo mindre CO2 udslip. Fremfor at købe emballage som transporteres langvejs fra, kan du med fordel vælge emballage som er produceret så tæt på din bopæl/dit land som muligt. Hos Jakodan bruger vi danske fabrikker hvor vi kan, og de varer som ikke produceres i Danmark, f.eks. bobleplast, køber vi fra tættest beliggende fabrik i Tyskland eller andre Europæiske lande. Faktisk er omkring XX % af vores varelager dansk produceret, XX % er tyske produceret, imens blot XX % er produceret i Østen, da vi ikke har kunnet finde tilsvarende i Europa.

 
Lav en CSR-side på din hjemmeside
Når du har gennemgået listen og lavet de ændringer i din virksomhed som er mulige, er næste step, at fortælle dine kunder, hvad du har gjort og evt. hvilke tiltag i har påtænkt at gøre i nærmeste fremtid. Ved at vise dine omgivelser, at du tænker bæredygtigt, påvirker du dem også til, selv at fortage bæredygtige valg. Ydermere er det virkelig god markedsføring og du rammer lige i hjertet på særligt den nye generation af forbrugere. Tag flotte fotos af din emballage til brug på CSR-siden og genbrug dem på sociale medier som Instagram, Facebook og LinkedIn.

Jakodan